VPS z DirectAdmin - specyfikacja techniczna

 

  1. Dostępne wersje PHP
  2. Podstawowe moduły PHP
  3. Dodatkowe moduły PHP
  4. Pozostałe oprogramowanie
  5. Inne cechy usługi

Dostępne wersje PHP

 
  PHP 5.2.17 PHP 5.3.27 PHP 5.3.28 PHP 5.4.23 PHP 5.5.7
Tryb pracy        FastCGI FastCGI FastCGI FastCGI FastCGI

 

Podstawowe moduły PHP

Moduły dostępne i ładowane niezależnie dla każdej z wersji parsera PHP

 

bcmath, calendar, ctype, curl, date, dom, ereg, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, hash, iconv, imap, json, libxml, mbstring, mcrypt, mhash, mysql, mysqli, openssl, pcre, PDO, pdo_mysql, pdo_sqlite, phar, posix, simplexml, soap, sqlite, sqlite3, wddx, xml, xmlrpc, xsl

 

IonCube Loader, Zend Guard Loader (dla wersji 5.2.17: Zend Optimizer)

Dodatkowe moduły PHP

Moduły dostępne i ładowane po uruchomieniu przez użytkownika w systemie DirectAdmin

 
  PHP 5.2.17 PHP 5.3.27 PHP 5.3.28 PHP 5.4.23 PHP 5.5.7
apc TAK TAK TAK TAK TAK
geoip TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
pecl_http  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
imagick  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
mailparse  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
memcache  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
memcached  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
mssql  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
oauth  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
opcache  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
propro  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
raphf  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
rar  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
ssh2  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
tidy  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
uploadprogress  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
xcache  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
xdebug  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
zip  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK

Pozostałe oprogramowanie

 
Usługa Wersja
Apache 2.2.26
MySQL 5.6.16
DirectAdmin 1.45.0
Exim 4.82
Dovecot 2.2.12
Named 9.84
ProFTPd 1.3.4c

Inne cechy usługi

 
Indywidualna konfiguracja php.ini dla każdej z domen TAK
Zmiana wersji parsera PHP dla każdej z domen TAK

Możliwość indywidualnej konfiguracji ścieżek dostępowych dla każdej z domen

TAK
Swobodne zarządzanie adresacją IP oraz opcją WildCard dla każdej z domen TAK
Możliwość konfiguracji poczty poprzez zewnętrznego usługodawcę (np. Google Apps) TAK
Dostęp do powłoki SSH (użytkownik root) TAK
Zaawansowane filtry antyspamowe TAK
Obsługa .htaccess TAK
Możliwość definiowania własnych kont użytkowników, resellerów oraz ich dalszej sprzedaży TAK